เวียดนามได้พัฒนาการศึกษาของตนพร้อมกับพัฒนาประเทศควบคู่กันไปด้วย
ซึ่งสามารถแบ่งช่วงสมัยของการพัฒนาทางการศึกษาได้ดังนี้ 
 
1. ระยะที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์จีน (Period of Chinese Imperial Domination) : 200 ปีก่อน ค.ศ. - ค.ศ. 938
 
2. ระยะที่ประเทศมีอิสรภาพ (Period of National Independence) : ค.ศ. 938 -ค.ศ. 1859
 
3. ระยะที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส (Period of French Colonialism): ค.ศ. 1859 - 1945
 
4. ระยะหลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคม (Period after August Revolution) : ค.ศ. 1945 - 1975
 
5. ระยะของการรวมประเทศ (Period of National Reunification) : ค.ศ. 1975 - ปัจจุบัน
 
รอติดตามต่อไปนะครับ

Comment

Comment:

Tweet

Categories